Maranatha Media: South Africa

Voorlopige datums vir feesdae in 2022:

Nuwemane in 2022: 

2-3 Mei Maandagaand/Dinsdag
31 Mei/1 Junie Dinsdagaand/Woensdag
30 Junie/1 Julie Donderdagaand/Vrydag
30 - 31 Julie Sa.aand/Sondag
28-29 Aug Sondagaand/Maandag
27-28 Sep Dinsdagaand/Woensdag
26-27 Okt Woensdagaand/Donderdag
25-26 Nov Vrydagaand/Sabbat
24-25 Des Sa.aand/Sondag

Pasga en Fees van Ongesuurde Brode: 16 - 23 April 2022
Eerste dag van die eerste maand:  Maandag 4 April
14de dag van die eerste maand: Sondag 17 April
Pasga Laaste Avondmaal: Sondagaand 17 April
7 Dae van Fees van Ongesuurde Brode:  Maandag 10 April - Sondag 23 April;
Dag waarop die gerf van die oes voor die Here beweeg word: Sondag 23 April.

Uitstorting van die Heilige Gees: 12 Junie 2022

Fees van Trompette: 28 September 2022

Versoeningsdag: 7 Oktober 2022

Huttefees: 12 - 19 Oktober 2022

Hoe word die datums vasgestel? - die volledige, oorspronklike Engelse artikel.

Stap vir stap aanduidings hoe om die feesdatums uit te werk

 

Leesstof:

The Seventh Month Movement and the Midnight Cry of the Karaite Calendar

Sabbatsfontein

Lewende Brood uit die Hemel

Waarom behoort ons die nuwemane te vier

Programme van Australië en van Amerika, Talking Rock: