Maranatha Media: South Africa

Voorlopige datums vir feesdae in 2022:

Nuwemane in 2022: 

2-3 Feb Woensdag aand/Donderdag
4-5 Maart Vrydagaand/Sabbat
2-3 April Sa.aand/Sondag
2-3 May Maandagaand/Dinsdag
31 Mei/1 Junie Dinsdagaand/Woensdag
30 Junie/1 Julie Donderdagaand/Vrydag
30 - 31 Julie Sa.aand/Sondag
28-29 Aug Sondagaand/Maandag
27-28 Sep Dinsdagaand/Woensdag
26-27 Okt Woensdagaand/Donderdag
25-26 Nov Vrydagaand/Sabbat
24-25 Des Sa.aand/Sondag

Pasga en Fees van Ongesuurde Brode: 16 - 23 April 2022

Uitstorting van die Heilige Gees: 5 Junie 2022

Fees van Trompette: 28 September 2022

Versoeningsdag: 7 Oktober 2022

Huttefees: 12 - 19 Oktober 2022

Hoe word die datums vasgestel? - die volledige, oorspronklike Engelse artikel.

Stap vir stap aanduidings hoe om die feesdatums uit te werk

Leesstof:

The Seventh Month Movement and the Midnight Cry of the Karaite Calendar

Sabbatsfontein

Lewende Brood uit die Hemel

Waarom behoort ons die nuwemane te vier?