Maranatha Media: South Africa

Voorlopige datums vir feesdae in 2021:

(Presiese datums word vasgestel nader aan die tyd)

Nuwemane: 17-18 Nov 2020; 16-16 Des 2020;...

Pasga en Fees van Ongesuurde Brode:  28 Maart - 4 April

Uitstorting van die Heilige Gees: 23 Mei 2021

Fees van Trompette: 9 Sep 2021

Versoeningsdag: 18 Sep 2021

Huttefees: 23 - 30 Sep 2021

Hoe word die datums vasgestel?

Leesstof:

The Seventh Month Movement and the Midnight Cry of the Karaite Calendar

Sabbatsfontein

Lewende Brood uit die Hemel