Maranatha Media: South Africa

Voorlopige datums vir feesdae in 2024: (beraamde datums)

Nuwemane in 2024:

Sabbat 13 Jan
Maandag 12 Feb
Dinsdag 12 Mrt
Woensdag 11 Apr
Vrydag 10 Mei
Sabbat 8 Jun
Maandag 8 Jul
Wo/Do 6/7 Aug
Donderdag 5 Sep
Sabbat 5 Okt
Maandag 4 Nov
Dinsdag 3 Des
Donderdag 2 Jan 2025

Pasga:  Dinsdag 23 April ; Fees van Ongesuurde Brode:  Woensdag 24 April - Dinsdag 30 April 2024

Dag waarop die gerf van die oes voor die Here beweeg word: Sondag  28 April 2024

Uitstorting van die Heilige Gees (Fees van Weke): Sondag 26 Junie 2024
Fees van Trompette: Sabbat 5 Okt 2024
Versoendag: Maandag 14 Ookt. 2024
Huttefees: Sabbat 19 Okt - Sabbat 26 Okt 2024

Alle feesdae begin op die aand van die vorige dag.

Hoe word die datums vasgestel? - die volledige, oorspronklike Engelse artikel.

Stap vir stap aanduidings hoe om die feesdatums uit te werk

 

Leesstof:

The Seventh Month Movement and the Midnight Cry of the Karaite Calendar

Sabbatsfontein

Lewende Brood uit die Hemel

Waarom behoort ons die nuwemane te vier