Maranatha Media: South Africa
Skrywer
Gepubliseer Nov 20, 2019
Downloads 538

Ellen G. White het kort na die Agemene Konferensie sessie in 1888, geskryf, "Die Here het in Sy groot genade 'n mees kosbare boodskap aan Sy mense gestuur deur ouderlinge Waggoner en Jones." Vry vertaal vanuit Testimonies to Ministers, p.91.