Maranatha Media: South Africa
Skrywer Adrian Ebens
Gepubliseer Jun 19, 2019
Downloads 711

Die Woorde wat die Vader met Sy Seun by Sy doop gespreek het, weerspieël die seën wat Hy op Hom uitgestort het op die eerste Sabbat van die Skepping. Daagliks verheug die Vader Hom in Sy Seun, en die Seun is verbly in Hom.

Op die Sabbat het die Vader op Sy Seun geblaas en die Seun was verkwik in Sy Vader se liefde. Hierdie intieme band tussen Vader en Seun is permanent in die Sabbat geplaas, en elke Sabbat blaas die Vader Sy verfrissende rus op Sy Seun en almal wat die Seun aanvaar.

Die liefde van die Vader vir Sy Seun is altyd daar, maar is uitgedruk op sekere vasgestelde tye wat die Sabbatsbeginsel reflekteer. Soos ons opkom na hierdie vasgestelde tye betree ons die Vader se vreugde in Sy Seun. Soos ons deel word van die vrou wat ​​op die maan staan en geklee is met die son, ken ons die tye en die seisoene van verfrissing wat van ons Vader se troon gestuur word.

Ons Vader roep ons nou tot 'n meer volledige Sabbatservaring. Ons word geroep tot alle geestelike seëninge in Christus Jesus as kinders van Abraham. Jesus sê vir ons, "Kyk, ek staan ​​by die deur en klop" en Hy klop op die vasgestelde tyd. Sal jy vir Hom oopmaak en saam met Hom maaltyd hou?