Maranatha Media: South Africa
Skrywer Adrian Ebens
Gepubliseer Apr 07, 2024
Bladsye 57
Downloads 41

Ander tale

Čeština English Français Deutsch 國語 Kiswahili

Mev. White is in twee visioene iets met betrekking tot die tyd van die aanvang van die Sabbat getoon. Die eerste was so vroeg as 1847, by Topsham, Maine. In die visioen is aan haar getoon dat dit verkeerd was om die Sabbat met sonop te begin. Sy hoor toe 'n engel hierdie woorde herhaal: “Van aand tot aand moet julle jul sabbatte vier.”

In die eerste visioen is ons na die woord van God gerig deur die woorde “Van aand tot aand;” maar op astronomiese gronde is toe besluit dat die aand om sesuur was. In die tweede is presies dieselfde woorde gebruik, en ons was meer in die besonder verwys na die woord van God, wat wanneer dit ondersoek word, sonondertyd oortuigend bevestig. Dit het die kwessie met Broer Bates en 'n paar ander afgehandel, en daar was sedertdien oor die algemeen ooreenstemming omtrent die vraag. {James White, RH 25 Feb. 1868}

Lev. 23:32 ‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van aand tot aand, moet julle jul sabbat hou.

Deut. 16:6 Maar op die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, moet jy die pasga slag, in die aand teen sononder, op die tyd van jou uittog uit Egipte.