Maranatha Media: South Africa

WELKOM by Maranatha Media Suid-Afrika

Verkondiging van die liefdevolle KARAKTER en die RUS van die Vader en Sy eniggebore Seun

[1] Die laaste strale van die lig van genade, die laaste genadeboodskap wat aan die wêreld gegee moet word, is 'n openbaring van Sy liefdevolle karakter. [2] Die kinders van God moet sy heerlikheid openbaar. In hulle eie lewe en karakter moet hulle openbaar wat die genade van God vir hulle gedoen het. Die lig van die Son van Geregtigheid moet in goeie werke uitstraal - in woorde van waarheid en in dade van heiligheid.   [3] Christus, die uitstraling van die Vader se heerlikheid, het na die wêreld gekom om dit te verlig. Hy het gekom om God by die mens te verteenwoordig en van Hom staan geskrywe dat Hy gesalf is "met die Heilige Gees en met krag" en dat Hy "die land deurgegaan het [en] goed gedoen het." (Hand. 10:38). Die Gelykenisse van Christus, bl.301.

[1] Boodskap  [2] Missie  [3] Goddelike Patroon

Datums van LIVE STREAM vanuit Australië

Nuutste Kommentaar