Maranatha Media: South Africa
Gepubliseer Mar 25, 2022
Bladsye 40
Downloads 252

“Die priesterskap van Christus het begin net nadat die mens gesondig het. Hy is as 'n priester aangestel volgens die orde van Melgisédek. Satan het gedink dat die Here sy houvas op die mens prysgegee het, maar die Ster van Hoop het die donker en somber toekoms met die evangelie wat in Eden verkondig is, verlig." Ms43b-1891 (4 Julie 1891) par. 5

Die ewige evangelie is van ewigheid af en kom tot die hele wêreld in hierdie laaste dae. Die evangelie is verkondig aan die twee in Eden, deur Noag aan die wêreld voor die vloed, 'n prediking van geregtigheid, en aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, die Kinders van Israel. Jesus het hulle op Sy bors gedra “al die dae van die ou tyd” en hulle gered deur die ewige voorspraak van Sy bloed as die Lam van God, geslag van die grondlegging van die wêreld af.

Leraar Ebens verduidelik die verbonde in die lig van Melgisédek se priesterskap van Christus wat “begin [het] net nadat die mens gesondig het.”