Maranatha Media: South Africa
Gepubliseer Mar 23, 2022
Bladsye 44
Downloads 192

Tydens die geboorte van Adventisme, nadat die fondamente daarvan gelê is, was deel van die materiaal wat gebruik is om op die fondament te bou, die hout en strooi van Augustinus se valse verbondsteologie. Deur hierdie valse bril te gebruik, het die Adventbeweging 'n muur rondom twee sleutel-Bybeltekste gebou wat in Galasiërs 3:19-24 en Kolossense 2:16,17 gevind word, wat verhoed het dat die evangelie sy volle werk op die menslike siel doen.

Die Here het 'n uiters kosbare boodskap deur ouderlinge Jones en Waggoner gestuur om hierdie stoppels en hout te verbrand wat die voltooiing van die Adventiste-boodskap deur die krag van die Laat Reën geblokkeer het.

Deur die inspirasie van Satan het die uitroep in desperaatheid opgegaan om die landmerke te behou ​​en die wet in Galasiërs te verdedig volgens 'n siening van twee tydsbedelings van die verbonde. Alhoewel hierdie lering nie 'n landmerk was nie, het verskeie Adventiste-leiers hulself aan hierdie afgod verbind en was vasbeslote om daarmee graf toe te gaan.

Sal ons uit die hartverskeurende lesse van hierdie geskiedenis leer en die verbondsleutel, wat aan Waggoner gegee is, gebruik om die werk van die Adventistebeweging te voltooi? Dit is slegs 120 jaar sedert Christus bitter teleurgesteld gestaan het omtrent die verwerping van hierdie uiters kosbare boodskap. Ons word nog 'n geleentheid gegee om die land binne te gaan met die besoeking van hierdie ongeregtigheid wat voltooi word tot die derde en vierde geslag. Laat ons optrek en hierdie beloofde land in besit neem!