Maranatha Media: South Africa
Skrywer Adrian Ebens
Verteller Dawid Snyman
Gepubliseer Jan 05, 2018
Downloads 1,229
Audio Downloads 270
Totale downloads 1,499

Identiteitsoorlog is ‘n pad na selfontdekking.  Dit is ‘n uitnodiging om jou waardesisteem slegs vanuit ‘n verhoudings konteks te ontdek.

Ons lewens word gebombardeer met ‘n konstante gedreun van boodskappe wat ons vertel dat ons sukses slegs kom deur aan onsself en aan die wêreld te bewys dat ons het wat vereis word, dat ons oor die regte stoffasie beskik.  Dit is ‘n sisteem wat ons leer dat ons alleenlik waardevol en belangrik is as ons presteer volgens ‘n sekere standaard.   Die resultate van hierdie sisteem is beskikbaar en die getuienis is nie goeie nuus nie.  Miljoene mense is depressief en honderde mense per dag eindig hulle lewens in wanhoop.

Ek nooi jou uit om van die ware karakter van hierdie oorlog waarin ons is, te leer – ‘n identiteitsoorlog wat ons waarde en betekenis bepaal.  Die prys is hoog want dit beteken vir ons lewe of dood.  Die boek bevat die pad wat ek geloop het en die beginsels geleer langs hierdie weg.  Vryheid is ‘n relatiewe beginsel, maar hierdie boek bevat my pad na vryheid.