Maranatha Media: South Africa
Skrywer Adrian Ebens
Gepubliseer Mei 25, 2021
Bladsye 36
Downloads 406

Christus het die karakter van God verhef deur aan Hom die lof toe te ken en aan Hom die eer te gee, dit is die hele doel van Sy eie sending op aarde - om die mens reg te help deur die openbaring van God. Die vaderlike genade en die ongeëwenaarde volmaaktheid van die Vader is in Christus voor die mens gestel. In Sy gebed net voor Sy kruisiging, het Hy verklaar: "Ek het u Naam geopenbaar." "Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring." Nadat die doel van Sy sending bereik is - die openbaring van God aan die wêreld - het die Seun van God aangekondig dat Sy werk volbring is en dat die karakter van die Vader aan die mens openbaar gemaak is. {Signs of the Times, 20 Januarie 1890, par.9}