Maranatha Media: South Africa

WELKOM by Maranatha Media Suid-Afrika

Voorlopige datums vir feesdae in 2020: 

Pasga: 8-15 April; Uitstorting van die Heilige Gees: 31Mei;

Fees van Trompette:19 Sep; Dag van Versoening:28 Sep; Huttefees:3-10 Okt.

Nuutste Kommentaar