Maranatha Media - Zulu South Africa
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe UMba 22, 2018
Ebhaliwe UMba 22, 2018
Amadanlod 1,170

Siyathemba ukuthi enhliziyweni zethu singabuya siphindele emuva

othandweni lwakuqala.