Maranatha Media - Zulu South Africa
landa incwadi
Umbhali Adrian Ebens
shicilelwe UMba 22, 2018
Ebhaliwe UMba 22, 2018
Amadanlod 761

Siyathemba ukuthi enhliziyweni zethu singabuya siphindele emuva

othandweni lwakuqala.