Maranatha Media - Zulu South Africa

 

Imihlangano ngo 2022 

Ukuthwasa kwenyanga ezayo  March 4-5 Fri night/ Sabbath April 2-3 Sab night/Sunday May 2-3 Mon night/Tuesday May 31/June 1 Tues night/Wednesday Jun 30/July 1 Thur night/ Friday July 30-31 Sab night/Sunday Aug 28-29 Sun night/Monday Sep 27-28 Tues night/Wednesday Oct 26-27 Wed night/ Thursday Nov 25-26 Friday night/Sabbath Dec 24-25 Sab evening/Sunday

 

Phasika: March 18-19; Pentekos: ***; Amacilongo: ***;
Lokubuyisana: ***; Amadokodo: ***-10

 

 

Kepha thina sinenhlanganyelo noYise naneNdodana yakhe uJesu Kristu. 1 Johane 1:3