Maranatha Media - Zulu South Africa

 

 

Imihlangano ngo 2023 

Ukuthwasa kwenyanga ezayo  Feb 21/22 Tues/Wed Mar 23/24 Thu/Fri Apr 21/22 Fri/Sabbath May 21/22 Sun/Mon June 19/20 Mon/Tue July19/20 Wed/Thur Aug 17/18 Thu/Fri Sep 16/17 Sabbath/Sun Oct 16/17 Mon/Tue Nov 14/15 Tue/Wed Dec 14/15 Thu/Fri night/Wednesday Oct 26-27 Wed night/ Thursday Nov 25-26 Friday night/Sabbath Dec 24-25 Sab evening/Sunday

 

Phasika: April 5-12; Pentekos: May 28 ; Amacilongo: Sept 17;
Lokubuyisana: Sept 26 ; Amadokodo: 1-8 Oct

 

 

Kepha thina sinenhlanganyelo noYise naneNdodana yakhe uJesu Kristu. 1 Johane 1:3