Maranatha Media - Zulu South Africa

              Siyakwamukela ku-Maranatha Media

 

Imihlangano ngo 2021 

Ukuthwasa kwenyanga ezayo Sept 08-09 ; Oct 07-08 ; Nov 06-07

 

Phasika: April 8-15; Pentekos: May 31; Amacilongo: Sep 19;
Lokubuyisana: Sep 28; Amadokodo: Oct 3-10

 

 

Kepha thina sinenhlanganyelo noYise naneNdodana yakhe uJesu Kristu. 1 Johane 1:3