Maranatha Media: South Africa
Gepubliseer Jun 29, 2021
Bladsye 2
Downloads 115

Die WORD DOCX lêer kan hier afgelaai word.

Hierdie traktaatjie is in A4 "trifold" formaat. Dit bevat uittreksels uit die boekie Reis van Geloof geskryf deur Ruben Olschevsky.

Insig in die onderwerp van die twee verbonde is ‘n integrale deel van ons insig in die evangelie sodat ons die Skrif in die regte raamwerk plaas. Hierdie boekie gee ‘n eenvoudige oorsig op hierdie onderwerp; dit gee die leser die mees belangrike elemente om hierdie onder-werp te verstaan.

Daar is baie verwarring omtrent die onderwerp van die verbonde, as gevolg van misverstande wat baie eeue gelede binne die Christendom plaasgevind het.

Die eenvoud van die verbonde vind uitdrukking in die lewe van Abraham en dit is was Paulus verduidelik in die brief aan die Galasiërs.

Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde, want dié vroue staan vir twee verbonde… Galasiërs 4:22-24