Download Book
Author: Adrian Ebens
Published: Jul 28, 2017
Written: Jul 28, 2017
Downloads: 48

Wêreldregte voorbehou. Hierdie boek, of enige deel daarvan, mag nie gekopieer word in enige vorm of op enige manier, behalwe deur die wet, sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, met die uitsondering van ‘n resensent wat slegs kort gedeeltes aanhaal. Die outeur aanvaar volle verantwoordelikheid vir die korrektheid van alle feite en aanhalings soos aangehaal in hierdie boek. Die Afrikaanse vertalings van die oorspronklike Engelse Ellen White publikasies is geneem soos dit verskyn op die webbladsy www.egwwritings.org en vanuit ander gedrukte publikasies. Waar daar nie Afrikaanse vertalings beskikbaar was nie, is vrye vertaling gedoen deur die vertaler. Verwysings sluit in beide Afrikaanse vertaalde publikasies en Engelse oorspronklike publikasies. Kritiek op die boek se inhoud moet asseblief verwys na die oorspronklike Engelse weergawe van die boek.